EKKO izeneko prebentzio proiektua prestatzen dihardute hainbat eragilek, elkarlanean, Aretxabaletan eta Eskoriatzan. Egitasmo horren baitan prestatutako txostenean azaltzen dute zein garrantzi handia duen nerabeak erreferentziazko helduak edukitzea aldamenean.

“Erreferentziazko helduak nerabearen ahaleginak eta lorpenak aitortu behar ditu, eta haiekiko komunikazio afektiboa bilatu behar du.
Adi egon behar du beren buruarengan eta beren ingurunearengan konfiantza duten egoerak sustatzeko. Beren ahalmenen araberako independentzia arduratsua eraikitzen lagungarriak izango dira”, azaltzen dute.

“Helburuak ez du izan behar nerabea helduaren tesietara erakartzea, baizik eta bat ez datorrenean esatea, iritzi originala ematea, eta iritzi hori beste ikuspuntu batzuekiko tolerantzian oinarritzea. Independentziaren eta epaiketen autonomiari esker, modu osasungarrian egokitu ahal izango da nerabea mugitzen den inguruneetara kanpoko kontrolik behar izan gabe eta taldearen presiotik defendatzeko gauza izanda”.

Nerabeek konfiantzazko pertsonak behar dituzte aldamenean; baldintzarik gabe maiteko dituztenak nahiz eta arauak apurtu edo helburuak ez lortu. “Arriskuak edo arazoak saihesten ikasteko mugak jartzen dizkioten helduak behar dituzte, eta beraien jokabidearen bidez jarduteko modu egokia erakusten duten helduak. Bakarrik moldatzen erakutsiko dioten helduak, gaixorik edo arriskuan dagoenean zainduko dituztenak… Hala, estimua merezi dutela sentiarazten dioten pertsonak. Pertsona horiek etxean aurkitzen ez badituzte kanpoan bilatzen saiatuko dira, eta bilaketa horren arrakasta edo porrota erabakigarria izango da, neurri handi batean, nerabearen osasun mentalaren bilakaeran”.

Egunerokotasunarekin hezten da higiene mental on baterako. Hau da, egunero egiten denarekin. Eta, baita ere, eredu egokiekin; hau da, erreferentziazko figura helduak erakusten dituen jarrerekin. Ez da egun batetik besterako lana; pixkanaka-pixkanaka, eta egunetik egunera erakusten dira portaera eredu horiek. Egun batekoak ez du balio.

Azkenik, ez ahaztu nerabeak adierazi egin behar duela nola sentitzen. Ezinbestekoa da haren osasun mental onerako, eta autonomia eta autoestimua garatzeko.

Argazkiaren iturria hemen.