Pedagogo sortzaileak, teorien iturburu izeneko monografikoa argitaratu zuen Hik Hasi Egitasmo Pedagogikoak 2005eko abenduan. Oso harrera ona izan zuen liburuxka hark. Erreferente ere bilakatu zen hezkuntzarekin lotutako Euskal Herriko zenbait fakultatetako ikasleen artean. Baina, dagoeneko badira bi urte monografiko hura agortu zela. Harrezkero, monografiko hartan jasotako edukia berritzen eta eguneratzen aritu dira egitasmoan, eta joan diren bi urte hauetan egindako lanaren emaitza da Pedagogoak izeneko liburua. 13 ekarpen berrirekin dator, gainera. Gaur egungo euskal hezkuntzako praktikan eragina duten zenbait autore berri txertatu dira; hala nola, Emmi Pikler, Bernard Acoutourier, Imanol Urbieta, Elbira Zipitria edota Angélica Olvera. Hezkuntzaren munduko hainbat adituk hartu dute parte testuok idazten, eta azken bi urteetako aldizkarietan argitaratu dituzte beroien gaineko artikuluak. 2005eko monografiko hartan ageri ziren beste autore batzuk, ordea, albo batera uztea erabaki dute, eta mantendu direnak ere —besteak beste, Maria Montessori, Jean Piaget, Lev Vigotski edota Howard Gardner— eguneratuta eta egokituta jaso dira. Eta denak, jaiotze-dataren arabera ordenatu dira.

Autore bakoitzaren ideia pedagogiko nagusiak, praktikan izandako eragina eta esperientzia errealak bilduta ondu da liburu hau, Hik Hasi-ren ekimenez, baina kolaboratzaile sare zabalaren laguntzaz. Hik Hasitik Espero dute liburu hau baliagarri eta erabilgarri izatea irakasleentzat eta irakaslegaientzat ez ezik, baita hezkuntza arloan lanean diharduten profesionalentzat edota heziketarekiko interesa duten banakoentzat ere.