Nerabezaroa bizitzako etapa konplexu bat da, aldaketa fisiko, psikologiko eta sozial ugari gertatzen baitira, sexualitatearekin zerikusia dutenak barne.

Nerabeak bizi diren egungo munduan, hainbat faktorek definitzen dute
haien garapen sexuala, hala nola teknologia berrien aurrerapenak, sexu-hezkuntzarik ez izateak hezkuntza-curriculumean, gizarteko desorekak
eta genero-indarkeriak.

Testuinguru horretan, «pornografia berria» agertzen da, eskuragarria,
mugagabea, bai kopuruari bai edukiei dagokienez, anonimoa eta interaktiboa. Funtsezko alderdia da nerabeen garapen sexualean, eragina du sexualitatea ulertzeko moduan eta haien arteko harremanetan, eta, horren ondorioz, jokabide arriskutsuak ekar ditzake.

Askotariko galderak

Nerabeek pornografia kontsumitzen dute? Erreferentzia moduan hartzen dute beren harremanetan? Ikusten dutena gustatzen zaie? Pornografiaren
edukian indarkeria edo desoreka dagoela pentsatzen dute? Zergatik bilatzen dute? Nola aurkitzen dute? LGTBI pertsonak ordezkatuta daude?
Generoen arteko desberdintasunak daude? Nahikoa da haientzat jasotzen
duten hezkuntza afektiboa eta sexuala? Gehiago jakin behar dutela uste
dute?

Horiek dira Save the Childrenek egin dituen galderak, errealitateari taburik gabe aurre egiteko eta haurren beharrei egokitutako erantzunak
emateko, hala, haur eta nerabeen ongizatea eta haien nortasunaren garapen integrala bermatzen laguntzeko. Horren emaitza dira “Sexu-(des)
informazioa: pornografia eta nerabezaroa
” txostena eta familiei
zuzendutako gida bat.

Gidaren bidez, gakoak eman nahi dira, familiek beren seme-alabei pornografiari buruzko ikuspegi kritiko eta errealista
eratzen lagun diezaieten. Horretarako, kontuan izan honako hauek:
• Gidak pornografiaz hitz egiteko gakoak eskaintzen ditu, ez
erantzun zuzenak, ez eta erantzuteko moduari buruzko errezetak
ere; pertsona bakoitzak bere seme-alabak hezteko estilo berezira
egokitu behar ditu.
• “Galdera zailei erantzun errazak” gidaren osagarri bat da,
familiei beren seme-alaben sexu-hezkuntza errazteko tresna bat.
Sexualitateaz hitz egitea kostatu egiten zaigu, batez ere haurrekin eta nerabeekin; material honekin, komunikazio hori hobetzeko
zenbait gako ematen ditugu.
• Denei zuzenduta dago, sexua, generoa, nortasuna, orientazioa,
jatorria, gaitasunak, desberdintasunak, bikote motak eta familia
motak kontuan hartu gabe. Beraz, ez da kolektibo jakin batean
oinarrituko (pertsona guztiak eta sexualitate guztiak barnean
hartzea da gure nahia).
• Edukiak ebidentzietan oinarrituta daude, baina komenigarria da
gaiari buruzko ikerketa-lan handiagoa egitea.
• Ez ditu pornografiaren inguruko eztabaidak konpondu nahi, baina
ezagutza hedatu nahi du, irakurtzen duten familiek eta nerabeek
ikuspegi kritikoagoa izan dezaten.

Save the Childreneko Haurtzaroari eta Sentiberatzeari
buruzko Politiken Zuzendaritzak prestatu du gida , Daniel Santacruz
psikologo eta sexologoaren gida batean oinarrituta.