Sexualitate tailerrak egiteko Emoki elkarteak erabiltzen duen ariketa bat da. Plastilinarekin zakilak eta bulbak irudikatu behar dituzte gazteek. Irudiotan dituzuen genitalak 15 eta 16 urte bitarteko gazte talde batek egin ditu.

Dinamika interesgarria dela adierazi du Emoki elkarteko Jone Zalduegik. “Honen bitartez, zakilak eta bulbak nolakoak diren eta haien atalak zeintzuk diren ikusten dugu”.

Gorputzaren kontzeptuan eta kasu honetan genitalen inguruko aniztasunean arreta jartzea ere garrantzitsua dela uste dute Emoki elkartean. “Alde batetik, gaur egun pornografiak eragina izan ahal duelako gorputzaren autokontzeptuan, erotikaren eraikitzean, eta haurrek eta gazteek dituzten eredu estereotipatuetan. Bestetik, argiago dutelako zakila bat nolakoa den, argazkietan ikus daitekenez”.

Gurasoekin sexualitatea eta hezkidetza lantzeko ere guztiz aproposa den ariketa da.

Emoki elkartearen webgunea hemen.