Eusko Jaurlaritzak haurrei eta nerabeei arreta emateko Zeuk Esan zerbitzua indartu du. Adingabeei eta horien inguruko helduei informazioa, orientazioa eta aholkularitza eskaintzen dien zerbitzua batez ere 116111 telefono-zenbakiaren bidez ematen da.

Zeuk Esan zerbitzua haurrekin eta nerabeekin zerikusia duten gaietan espezializatutako profesionalek osatzen dute, eta orientazioa, aholkularitza eta informazioa ematen ditu. 116111 telefono-zenbakira egiten diren deiak doakoak dira, eta ez dute arrastorik uzten fakturan. Zerbitzuak, 116111 telefonoaz gainera, beste komunikazio-kanal batzuk ere baditu: newsletter bat, web-orri bat (www.euskadi.eus/zeukesan) eta sare sozialetako profilak.

Atzo geroztik, telefonoak eguneko 24 orduetan emango du zerbitzua. Telefonoaren beste aldetik, psikologoek edo gizarte-hezitzaileek adingabeei eragiten dieten era guztietako egoerei erantzungo diete, haiekin harremanetan jartzen direnak adingabeak izan edo horien inguruko pertsona helduak izan.

2023an, Zeuk Esan zerbitzuak 1.248 pertsonaren bidez egindako 1.625 kontsulta artatu zituen, guztira. Pertsona horien % 56 adingabeak izan ziren (697) eta % 40 gertuko pertsona helduak (496) eta % 4 profesionalak (55). Adingabeen artean, kontsulta gehien 16 urtetik 18 urtera bitartekoek egin zituzten (525, % 72); eta nesken eta mutilen arteko proportzioa antzekoa izan zen (% 51 gizonezkoak izan ziren 2023an). Helduen artean, eskaeren % 61,5 (339) gurasoek egin zituzten.

Gaiei dagokienez, adingabeek aipatu zituzten gaiak izan ziren, besteak beste, ondoez psikologikoa (% 35), berdinen arteko harremanak (% 18) edo familia-harremanak (% 14). Helduek, berriz, familia-harremanei (% 22), Zeuk Esan zerbitzuari (% 18), ondoez psikologikoari (% 15), berdinen arteko jazarpenari (% 13) eta beste hainbat gairi buruzko kontsultak egin zituzten.