Hizkuntzak ikastea eta eleaniztunak izatea ona izango da gure seme-alabentzat. Baina haurrek hizkuntzak ondo ikas ditzaten oinarri garrantzitsuena erabilera da. Eskolaz kanpo zenbat eta euskara gehiago hobe: hizkuntza ondo ikastera begira eta bizipenak izatera eta hizkuntzarekin gozatzera begira.