‘Haur Hezkuntza, bizitzako oinarrien etapa: zein irudi, hura dirudi’ izenburupean, ikastaroa eskainiko du Euskal Herriko Unibertsitateak, Uda Ikastaroaren barruan. Saioak ekainaren 30etaik uztailaren 2ra bitartean izango dira, eta hizlarietako bat izango den Nere Indak ikastaroari buruzko hainbat azalpen eman ditu.

Zer landuko duzue ikastaroan?

Batez ere egingo duguna da hezitzaileen edo irakasleen kokapenaren inguruan hitz egin, eta horren inguruko hausnarketa egitera bultzatuko ditugu profesionalak. Euren arteko saretze bat ere egin nahi dugu. Baina batez ere, norberak hausnartu beharko du hezitzaile moduan non kokatzen den, zein den, zein bizipen izan dituen, eta horrek nolako lotura daukan, egun profesional bezala daukan esku-hartzearekin.

Izan ere Haur Hezkuntza garai garrantzitsua izango da ume batendako, ezta?

Guztiaren oinarria dago Haur Hezkuntzan. Eta nire iritziz hori horrela esanez gero, guztiek ulertzen dute, baina egunerokotasunean uste dut ez diogula ematen daukan besteko inportantzia. Izan ere, uste dut aurreragoko mailetan inportantzia maila akademikoari ematen diogula. Eta Haur Hezkuntza, maila akademiko horretara iritsi baino lehenagoko bizipen eta eraikuntzan oinarritzen da. Akademikora iristeko bizipen batzuk izan behar dituzu, komunikazioa izan behar duzu, zaintza, segurtasun afektiboa, eta horrek guztiak eraikiko zaitu zeu, pertsona bezala. Eta kokapen bat emango dizu; autoestimua izango duzu, irudi bat… eta horrek harreman estua dauka gerora mundua ulertzeko, mundua interpretatzeko, aztertzeko, eta ondorioz, arlo akademiko batera egiteko trantsizioan.

Zein da hezitzaile bakoitzaren lekua haurraren akonpainamenduan?

Heltzeko hari asko daude kokapen horren barruan, ez bakarrik hain ohituta gauden lengoaien ingurukoak –matematika, zientziak, artea, hizkuntzak…– hori guztia kontuan hartuta, inklusioa eta ekitatea izango lirateke guztiaren oinarria. Haur guztiek unibertsalki badute kalitateko hezkuntza bat izateko eskubidea.

Baina kokapen horretarako lehenengo egin beharko genukeena da norbera ezagutu; norbera pertsona bezala, norberaren indarguneak eta ahulguneak zeintzuk diren aztertu. Formakuntza ere beharko genuke, pertzepzioetan bakarrik ez gelditzeko. Dekretuak zer esaten duen ere jakin beharko genuke; legeak zer esaten dizu profesional bezala haintzat hartu beharreko kontuei buruz? Adibidez, segurtasun afektiboa; hori ez da bakarrik lortzen pertsonatik pertsonara, lortzen da espazio baten, denboralizazio baten, objektuekin harremanetan. Zaintza bere osotasunean ere beharko genuke, horrek daukan balio guztia emanda. Horiez gain, familia ere ezinbesteko elementua da, haur hori ez delako eskolara joaten inongo harreman barik, eta haur hori familia horretako parte delako. Beraz, profesionalak, familia hori ezagutu egin behar du eta hein handi batean, ulertu, eta elkarrekin lana egin. Hori orain arte adibidez ez da izan hain ohikoa; eskolan modu batetara funtzionatzen zen eta listo. Orain egokitzapen prozesuak daude, adibidez.

Esku-hartze horrek nola eragiten du umearen nortasunaren eraikuntza horretan?

Kokapen horrek dauka izugarrizko eragina umearengan eta nortasunarengan. Zuk profesional moduan eskaintzen duzunak –zaintzatik pasa eta harremanetara, espazioan eskaintzen duzunera arte–, eta erabakitzen duzuna ez eskaintzeak ere, ume horren bizipenetan izugarrizko eragina izango du. Eta bizipen horietatik eraikitzen da nortasuna. Zuk nortasuna eraikitzen duzu inguruarekin harremanetan jartzen zarenean, eta ingurua dira pertsonak eta objektuak ere bai. Orduan profesional moduan erabakitzen baduzu gauza batzuk eskaintzea eta beste batzuk ez eskaintzea, aurrean daukazun haur horren nortasunaren eraikuntzan eragina izango du horrek ere.

Jardunaldian, hausnarketara bultzatuko dituzue hezitzaileak eta profesionalak, ezta?

Haurrei eskolan eskaini nahi diegunaren estilokoa izango da jardunaldia. Hau da, hezitzaile edo profesional bakoitzak bere bizipenetatik, eta momentuan sentitzen duen horretatik, hori guztia buruko plano batera eramatea sustatuko dugu, eta hor bere hausnarketa propioak egin ditzala. Hau da, bere eraikuntza propio bat egin beharko du, ez da izango ohituta gauden bezalako kanpotik barrurako formazio bat.