Eusko Jaurlaritzaren Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politika Sailak familiendako baliabideen gida berria aurkeztu du asteon Familien Euskal Kontseiluaren bileran. Euskal administrazio publikoek familiei ematen dizkieten laguntzak, zerbitzuak nahiz ekimenak aurkitzeko balioko duen dokumentua da.

Gida abenduaren 19tik aurrera kontsultatu eta deskargatu ahal izango da www.euskadi.eus webgunean, eta laguntza, zerbitzu eta ekimenak bilatzeko tresna bat da.

Familia mota desberdinak identifikatu, eta dauden zerbitzuak, baliabideak eta laguntzak tipologia horren arabera sailkatu dira. “Dagoen aniztasuna aitortzeko eta batzuen eta besteen beharrak oso desberdinak izan daitezkeela onartzeko oinarritik abiatzen da dokumentua”, adierazi du Libe Amilibia Gizarte Politiketako sailburuordeak.

Eusko Jaurlaritzak iragarri du, halaber, dagoeneko lanean ari dela aplikazio informatiko batean, bertan datuak sartu ahal izateko. Aplikazio hori bilatzaile gisa erabili ahal izango da. Tresna martxoan egongo da eskuragarri, eta Eusko Jaurlaritzaren webgunearen bidez izango da eskuragarri.

Baliabidea, zerbitzua edo laguntza azkar aurkitzea errazteko, gida berri hau 10 kapitulu nagusitan antolatu da.  Premia espezifiko jakin batzuekin lotu daitezkeen kapitulu horiek hainbat egoera hartzen dituzte kontuan, familiak osatuta dauden moduaren eta hauek dituzten zirkunstantzia edo kontingentzien arabera. Hauek dira hamar kapituluak:

  1. Haurrak edo nerabeak dituzten familiak
  2. Gazteak dituzten familiak
  3. Adinekoak dituzten familiak
  4. Desgaitasunak dituzten pertsonak dituzten familiak
  5. Osasun mentaleko arazoak eta/edo adikzioak dituzten pertsonak dituzten familiak
  6. Migratutako pertsonak dituzten familiak
  7. Indarkeria, gatazka edo babesgabetasun-arriskua duten familiak
  8. Kalteberatasun ekonomiko bereziko eta/edo enpleguarekin lotutako kalteberatasun bereziko egoerak dituzten familiak.
  9. Etxebizitzarekin lotutako premiak dituzten familiak
  10. Beste baliabide interesgarri batzuk.

Iturria: euskadi.eus