Bizitzako arrakasta pertsonalerako oinarriak haurtzarotik jasoko dugun hezkuntza batean amesten dihardut. Nire bizitza pertsonalerako eta profesionalerako sendotasun gehiago eskainiko dizkidaten lanabesen bilaketan, Marshall Rosenberg-en Komunikazio Ez Bortitza (KEB) topatu nuen nire harremanak ahalik eta gehien elikatzeko, neure buruarekin dudan harremana barne. KEBren helburua da kalitate handiko konexioa sortzea, horren bitartez, batak bestearen egoera ezagututa bi alderdientzako irtenbide onuragarriak izango diren emaitzak lortuz, denok irabaziz edo aberastuz.

KEB ez da zerbait mekanikoa, eta erabiltzen ditugun hitzek ez dute bermatzen komunikazio mota hori. Gure elkarrekintzetan jartzen dugun intentzioaren baitan dago, eta horregatik jartzen dudan asmoa edo energia esanguratsuagoa izango da, erabili ditzakedan hitz zehatz edo perfektuak baino. Marshall Rosenberg-ek gure asmoa zein den egiaztatzeko modua zuen, ondorengo hau galdetuz: “Zertan jolastu nahi duzu, arrazoia edukitzen edo zoriontsu izaten?”

Egoera konkretu batean, neuri eta beste pertsonari gertatzen ari zaiguna zintzotasunez adierazteko gaitasuna eta besteari enpatiaz entzuteko gaitasuna eskatzen ditu, jasotzen ditudan hitz edo ekintzetatik haratago. Bi gaitasun horietako bakoitzak lau osagai ditu: egoeraren behaketa, pizten diren sentimenduak ezagutzea, ditugun beharrak identifikatzea eta eskaera egitea (beharrak asetzen lagunduko dizkidan ekintza konkretuak).